Par projektu
Apvienojoties speciālistiem no medicīnas, tehnoloģiju un dizaina sfērām, ir izveidota digitālā platforma "skrinings.lv" ar mērķi nostiprināt profilaktiskās medicīnas kultūru Latvijā un izglītot sievietes par dažādām ar viņu veselību saistītām tēmām.
Mūsu mērķis ir nodrošināt modernu tehnoloģiju, kas ne vien izglītotu sabiedrību un vērstu tās uzmanību uz savas veselības stāvokļa paškontroli, bet arī veidotu tiltu starp iedzīvotājiem, zinātniekiem un lēmumu pieņēmējiem, sniedzot sabiedrībai iespēju viegli iesaistīties un sniegt pienesumu jauniem zinātniskiem atklājumiem vai atstāt iespaidu uz veselības sistēmas uzlabojumiem.

"Skrinigs.lv" ir lietotājam draudzīga platforma, kas ne vien sniedz personalizētus profilaktiskus ieteikumus veselības uzlabošanai, bet arī dod praktiskus padomus par turpmākajiem soļiem, ja rezultāti izrādās satraucoši. Visa informācija, ko apkopo testi un materiāli, ir balstīti uz zinātniskām publikācijām un praktizējošu ārstu ieteikumiem.

Rūpējies par savu veselību un esi daļa no pārmaiņām!


Platformas attīstītājs ir SIA "Health Screening Solutions".
MŪSU ATBALStītāji: