Lietošanas noteikumi
Pēdējo reizi atjaunoti 2021. gada 27. augustā


ŠIE NOTEIKUMI ATTIECAS UZ JUMS UN TO, KĀ JŪS IZMANTOJAT PLATFORMU SKRININGS.LV. PIEŅEMOT ŠOS NOTEIKUMUS VAI IZMANTOJOT PLATFORMU SKRININGS.LV, JŪS SAPROTAT, KA ŠIS IR JURIDISKI SAISTOŠS AKTS, UN PIEKRĪTAT ŠĪ DOKUMENTA NOSACĪJUMIEM. LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS. JA NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM, NEIZMANTOJIET PLATFORMU ENGAGE.LONGENESIS.COM.


Skrinings.lv (turpmāk -"platforma") ir platforma, kas atbalsta sabiedrības iesaisti pētniecības iniciatīvās un kuru uztur tehnoloģiju uzņēmums Longenesis, reģ. Nr. 40203211852, adrese Zaubes iela 9A-23, Rīga, Latvija (turpmāk - "Longenesis", "mēs", "mums" vai "mūsu").


Šie lietošanas noteikumi (turpmāk - "noteikumi") attiecas uz jūsu piekļuvi platformai un tās izmantošanu. Ja izmantojat platformu kādas organizācijas vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots pieņemt šos noteikumus šīs organizācijas vārdā un ka šī organizācija piekrīt nest atbildību, ja jūs vai šī organizācija pārkāpj šos noteikumus. Tādā gadījumā vārdi "jūs" vai "jūsu" šajos noteikumos ietver organizāciju, kuru jūs pārstāvat.


PIEKĻŪSTOT, IZMANTOJOT VAI LEJUPIELĀDĒJOT JEBKĀDUS MATERIĀLUS NO PLATFORMAS SKRININGS.LV, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠOS NOTEIKUMUS. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM, JUMS NAV ATĻAUTA PLATFORMAS LIETOŠANA UN/VAI NEPIECIEŠAMS TŪLĪTĒJI PĀRTRAUKT PLATFORMAS LIETOŠANU.1. Mērķis


Platformas mērķis ir attīstīt krūts vēža diagnostikas un ārstēšanas izpēti, savienojot iedzīvotājus ar zinātniekiem un institūtiem, izglītojot plašāku sabiedrību par profilaktisko medicīnu un nostiprinot preventīvas medicīnas kultūru.2. Spēkā stāšanās datums


Šie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 27. augustā un būs spēkā līdz brīdim, kad tiks veiktas jebkādas izmaiņas šajos noteikumos nākotnē, kas stāsies spēkā tūlīt pēc publicēšanas platformā.3. Reģistrēšanas un lietotāja konts


Lai piekļūtu un izmantotu platformas funkcijas, jums jāreģistrējas un jāizveido lietotāja konts. Izveidojot lietotāja kontu, jūs piekrītat:


 • sniegt precīzu, aktuālu un pilnīgu konta informāciju;


 • uzturēt paroles drošību, nenodot paroli nevienai citai personai un uzņemties visus nesankcionētas piekļuves riskus jūsu kontam; un


 • nekavējoties informēt Longenesis (skatīt sadaļu 15. "Kontakti"), ja atklājat vai kā citādi ir aizdomas par drošības pārkāpumiem, kas saistīti ar platformas darbību.4. Platformas pieļaujama lietošana


Platformas izmantošanai jābūt saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.


Piekļūstot un izmantojot platformu, jūs piekrītat, ka neveiksiet (vai nemēģināsiet):


 • piekļūt vai izmantot platformu nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem vai iesaistīties, uzsākt vai veicināt nelikumīgu darbību vai jebkuru darbību, kas pārkāpj šos noteikumus,


 • uzrādīt nepatiesu, neprecīzu vai maldinošu informāciju, cenšoties apiet jebkādus ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi vai pieejamību platformai vai platformā pieejamajam saturam;


 • izmantot vai mēģināt izmantot cita lietotāja kontu bez šī lietotāja atļaujas;


 • kopīgot savu lietotāja konta paroli ar kādu citu, lai ļautu viņiem piekļūt platformas funkcijām, kuras nav atļautas šai personai;


 • pārveidot, pielāgot, uzlauzt vai kopēt platformu;


 • izmantot jebkādu nesaskaņotu robotprgrammatūru vai citus automatizētus līdzekļus vai saskarnes,, lai piekļūtu platformai vai iegūtu datus;


 • kopēt, pārdot, iznomāt vai apakšlicencēt platformu jebkurai trešajai personai;


 • apiet, pārstrukturizēt, pārveidot, atspējot vai kā citādi traucēt jebkādus drošības pasākumus vai citas funkcijas, kas paredzētas, lai aizsargātu platformu vai trešās puses, kā arī mudināt vai palīdzēt kādam citam to darīt; un


 • pārkāpt mūsu tiesības, kā arī lietotāju vai trešo personu tiesības.


Jūs esat atbildīgs par platformas un jebkura jūsu satura ievadīšanu un izmantošanu, tostarp par tā atbilstību piemērojamiem likumiem. Platformas saturu var aizsargāt citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Lūdzu, neveiciet satura kopēšanu, augšupielādi, lejupielādi vai kopīgošanu, ja vien jums nav tiesību to darīt.


Ja pamanāt kādu no šo noteikumu, privātuma politikas vai valsts un starptautisko noteikumu pārkāpumiem, jums ir nekavējoties jāinformē mūs (skatīt sadaļu "15. Kontakti").


Ja lietotāji pārkāpj šajos noteikumos aprakstītos punktus, mēs veiksim atbilstošas darbības saskaņā ar sadaļu "11. Šo noteikumu ievērošana un pārkāpšana".5. Privātuma politika


Mūsu privātuma politika, kas ir pieejama šeit, nosaka, kā mēs apstrādājam datus, tostarp to, kā mēs apkopojam, izmantojam un izpaužam personas datus un citu informāciju.


Turklāt atsevišķas trešās puses organizācijas (piemēram, jūsu datora, mobilā tālruņa vai citu ierīču un satura trešās puses izstrādātāji un ražotāji) var apkopot informāciju par jums brīdī, kad izmantojat platformu. Šīm trešajām pusēm ir sava privātuma politika, un tās apstrādās informāciju, ko viņi par jums vāc, atbilstoši šīm privātuma politikām. Pirms jebkādas informācijas sniegšanas trešajām personām mēs iesakām pārskatīt šīs privātuma politikas. Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu privātuma politikas precizitāti vai par to, lai trešās puses ievērotu viņu privātuma politikas.6. Lietotāja saturs


Platforma var ietvert interaktīvas funkcijas un sadaļas, kur jūs varat iesniegt vai citādi mijiedarboties ar saturu, tostarp, bet neaprobežojoties ar tekstu, attēliem, dokumentiem un citu informāciju un materiāliem (viss kopā turpmāk - "Lietotāja saturs"). Ja vien nav norunāts citādi, mēs nepretendējam uz īpašumtiesībām uz jūsu lietotāja saturu.


Jūs esat pilnībā atbildīgs par lietotāja saturu, kuru ievadāt platformā, un jūs apliecināt un garantējat, ka:


 • vai nu jūs esat visa piedāvātā lietotāja satura vienīgais un ekskluzīvo tiesību īpašnieks, vai arī esat ieguvis visas tiesības, licences, atļaujas un piekrišanas, kas nepieciešamas, lai mums piešķirtu šajā sadaļā norādītās tiesības;


 • jūsu lietotāja satura nodrošināšana un turpmāka šāda lietotāja satura izmantošana nepiesavinās vai nepārkāpj nevienas trešās puses patentu, autortiesības, preču zīmi, komercnoslēpumu, morālās tiesības vai citas īpašumtiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī tiesības uz publicitāti vai privātumu un nerezultēsies piemērojamo likumu vai noteikumu pārkāpšanā.


Longenesis var pārskatīt jūsu rīcību un saturu, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem. Longenesis patur tiesības dzēst vai atspējot saturu, kas, iespējams, pārkāpj šos noteikumus, citus regulējošos noteikumus vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, un dzēst vai atspējot lietotāju kontu pārkāpuma gadījumā.7. Īpašumtiesības un intelektuālais īpašums


Pakalpojums un tā sākotnējais saturs (izņemot lietotāja saturu), funkcijas un funkcionalitāti, ir un paliks ekskluzīvs Longenesis un tā licenciāru īpašums. Pakalpojumu aizsargā autortiesības, preču zīmes un citi likumi gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mūsu preču zīmes nedrīkst izmantot saistībā ar jebkādu citu produktu vai pakalpojumu bez iepriekšējas rakstiskas Longenesis piekrišanas.8. Savstarpējā saziņa


Jūs piekrītat saņemt paziņojumus, ko mēs sniedzam saistībā ar jebkuriem platformas pakalpojumiem, izmantojot elektroniskos līdzekļus, tostarp e-pastu un teksta paziņojumus produktā, un jūs piekrītat saglabāt aktuālu sava konta kontaktinformāciju.9. Atgriezeniskā saite


Atsevišķi un neatkarīgi no lietotāja satura jūs varat iesniegt jautājumus, komentārus, ierosinājumus, idejas, plānus, piezīmes, zīmējumus, oriģinālus vai radošus materiālus vai citu informāciju par mums un mūsu platformu (kopā turpmāk - "atsauksmes"). Jūs piekrītat, ka Longenesis varēs pilnībā izmantot atsauksmes jebkādā veidā, vienlaikus neuzliekot jums nekādas saistības.10. Platformas pieejamība


Mēs cenšamies nodrošināt, lai platformas pilntiesīgi darbotos; tomēr visi tiešsaistes pakalpojumi dažkārt cieš no pārtraukumiem, un Longenesis nav atbildīgs par jebkādiem traucējumiem vai zaudējumiem, kas var rasties tā rezultātā. Pārtraukuma gadījumā jūs, iespējams, nevarēsit izgūt savu saturu vai datus, kurus esat saglabājis.11. Šo noteikumu ievērošana un pārkāpšana


Ja jūs jebkādā veidā pārkāpjat šos lietošanas noteikumus vai ja mums ir pamatotas aizdomas, ka jūs jebkādā veidā esat pārkāpis šos lietošanas noteikumus, mēs varam veikt vienu vai vairākas darbības, piemēram:


 • nosūtīt jums vienu vai vairākus oficiālus brīdinājumus;


 • uz laiku pārtraukt piekļuvi platformai;


 • pastāvīgi aizliegt jums piekļuvi platformai;


 • bloķēt piekļuvi platformai no ierīcēm, kas izmanto jūsu IP adresi;


 • sazinieties ar jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju un pieprasīt, lai viņš bloķē jūsu piekļuvi platformai;


 • uzsākt tiesas procesu pret jums par noteikumu pārkāpumu vai citādi;


 • apturēt un/vai dzēst jūsu kontu platformā;


 • izdzēst un/vai rediģēt jebkādu vai visu jūsu saturu.


Ja mēs pārtraucam vai aizliedzam vai bloķējam jūsu piekļuvi platformai vai kādai platformas daļai, jums nav jāveic nekādas darbības, lai apietu šādu piekļuves aizliegšanu vai bloķēšanu (tostarp izveidojot un/vai izmantojot citu piekļuves kontu).12. Nodalāmība


Ja kāds no šo noteikumu punktiem tiek atzīts par neizpildāmu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai ja jebkura tiesa vai cita kompetentā iestāde to atzīst par nelikumīgu un/vai neizpildāmu, pārējie noteikumi joprojām paliek spēkā. Ja kāds punkts tiek atzīts par nelikumīgs un/vai neizpildāmu un tas viss vai tā daļa būtu jāizņem, šis punkts/daļa tiks uzskatīta par izdzēstu, savukārt pārējie noteikumi turpina darboties.13. Lietošanas noteikumu izmaiņas


Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem mainīt vai modificēt šos noteikumus. Ja mēs veiksim izmaiņas šajos noteikumos, mēs attiecīgi paziņosim par šādām izmaiņām, piemēram, nosūtot paziņojumu pa e-pastu uz jūsu norādīto adresi un/vai sniedzot paziņojumu ar platformas starpniecību. Ja tiks veiktas administratīvas izmaiņas, mēs varam paziņot par to, šo noteikumu augšdaļā atjauninot datumu pie "Pēdējo reizi atjaunoti ... ". Mēs iesakām laiku pa laikam pārskatīt noteikumus, lai pārliecinātos, ka pilnībā saprotat noteikumus, kas attiecas uz jūsu piekļuvi platformai un tās izmantošanu.14. Regulējošie tiesību akti un jurisdikcija, strīdu izšķiršana


Šie Noteikumi un visi strīdi vai prasības, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem vai to priekšmetu (ieskaitot ārpuslīgumiskus strīdus vai prasības), tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.


Tomēr, ja rodas strīds, Puses pieliek visas iespējamās pūles, lai to atrisinātu abpusēji respektablā un izdevīgā veidā.15. Kontakti


Ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem vai par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus un informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@longenesis.com vai rakstot uz adresi: Zaubes iela 9A-23, Rīga, Latvija, LV-1013.