Dalībnieka piekrišana
PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS "SKRININGS.LV" PORTĀLA LIETOTĀJIEM

Pēdējo reizi atjaunota 2021. gada 23. aprīlī

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic uzņēmums SIA "Longenesis", apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.


1. Informācija par pārzini

Jūsu datu pārzinis ir SIA Longenesis, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40203211852, juridiskā adrese: Zaubes iela 9A - 23, Rīga, LV-1013, Latvija. E-pasts: privacy@longenesis.com.


2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar servisa privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties izmantojot iepriekš norādītos mūsu sakaru kanālus vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: privacy@longenesis.com.


3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Personas dati var tikt vākti no lietotāja, no lietotāja pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus, apstiprinot to ar pogas "Piekrītu". Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. Šajā gadījumā Jūs saņemsiet atkārtotu pieprasījumu sniegt piekrišanu.

Apmeklējot interneta vietni "skrinings.lv", lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Sīkdatnes (Cookies) saglabā informāciju par mājaslapas apmeklējumu. Saglabātie dati ir anonīmi, tie palīdz mūsu komandai uzlabot mājaslapas kvalitāti.


Personas datu kategorijas, kuras mēs vācam un apstrādājam, ir:


 • Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, lietotāju profila identifikators no Google Auth autorizācijas servisa (saņemts no trešās puses servisa, lietotājam veicot autorizāciju, izmantojot Auth0, Inc. rīku);

 • kontaktinformācija: e-pasta adrese;

 • dati, kas ievākti un apstrādāti, lietotājam izmantojot riska kalkulācijas moduļus: riska kalkulācijas modulis izmanto un pieprasa šādus datus: vecums, svars un augums (BMI kalkulēšanai), sporta nodarbībām atvēlēts stundu skaits, alkoholisko dzērienu lietošanas apjoms dienā, orālās kontracepcijas līdzekļu izmantošana, ģimenes vēstures dati (anonīmā informācija) - krūts vēža gadījumu skaits 1. pakāpes radinieku starpā, krūts audu blīvums un struktūra, vai tika veikta krūts audu biopsija, vai biopsijas izmeklēšanas laikā tika atrasts labdabīgs veidojums, vecums labdabīgā veidojuma brīdī, vecums, kad sākās mēnešreizes, vai ir un kurā vecumā ir iestājusies menopauze, dzemdību skaits, vecums, kad bija pirmās dzemdības, ilgums bērnu barošanai ar krūti, vai tika veikta profilaktiskā krūts dziedzera pārbaude (mamogrāfija) pēdējo 2 gadu laikā, lietotājas pašas norādītā dzīvesvieta (valsts un Latvijas pašvaldība);

 • lietotāju piekrišanas dati: mēs glabājam Jūsu piekrišanas datus, ieskaitot laika zīmogu - precīzu laiku, kad Jūs veicāt/atsaucāt/atjaunojāt savu piekrišanu, kopā ar piekrišanas formu (dokumenta tekstu). Tas palīdz mums nodrošināt caurspīdīgumu datu apstrādes un glabāšanas procesos, sniegt Jums iespēju jebkurā laikā pārvaldīt savas piekrišanas datus, kā arī nodrošināt Jums mehānismus datu dzēšanai, veicot pieprasījumu, kā tas ir aprakstīts zemāk (sk. 9. punktu);

 • saziņas dati: dati, kas tiek vākti, kad lietotājs sazinās ar mums e-pastiski, telefoniski, izmantojot sociālos tīklus vai kādu citu pieejamu digitālas komunikācijas veidu, kas ietver sevī ziņas saturu (iesk. vizuālos un/vai audioierakstus utml.), e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, klientam apmeklējot mūsu tīmekļa vietni vai sazinoties citos mūsu kanālos, lietojamo ierīču dati;
Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku, paziņojot par tādām izmaiņām Jums un veicot atkārtotu(-s) piekrišanas pieprasījumus.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu īpašums un vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. Visi dati tiek savākti brīvprātīgi, lietotājam ir nodrošināta iespēja jebkurā brīdī pārvaldīt savus datus un piekrišanu, veikt manipulācijas ar datiem, pieprasīt datu dzēšanu.


4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?


Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

 • "Skrinings.lv" servisa uzsākšanai un sniegšanai - krūts vēža saslimšanas riska kalkulācijai un personalizēto atskaišu ģenerēšanai: brīvprātīgi ievadītie un iegūtie dati tiek izmantoti tikai informatīvajam nolūkam - personalizētās atskaites ģenerēšana lietotājam, veicot riska kalkulāciju ar ievadīto datu palīdzību.

 • aicinājumiem piedalīties pētnieciskajos projektos, kas ir orientēti uz krūts vēža slimības izpēti, diagnostiku un prevenciju: ievadīto datu kopas metrikas (sk. 3. punktu) tiek anonimizētā veidā izvietoti datu atlases ietvarā, kas ir pieejams zinātniskām un pētnieciskām organizācijām, kas nodarbojas ar krūts dziedzera izpēti. Dati ir anonimizēti - atlases ietvarā tie nekādā veidā netiek savienoti ar pašu personu (personu grupām). Anonimizācija, kā arī izvietošana notiek atsevišķi no datu glabāšanas un apstrādes serveriem un datu glabātuvēm, kas nozīmē to, ka nepastāv risks veikt personalizēto atlasi. Šī funkcija palīdz kopīgi cīnīties ar krūts vēzi un ļauj zinātniskām grupām, strādājot pie jaunām pieejām krūts vēža diagnostikā un prevencijā, atlasīt potenciālās kohortas, un veiktu aicinājumu sagatavošanu un izsūtīšanu šādām lietotāju grupām. Kā notiek aicinājumu sūtīšana, atlasot anonīmus datus? Ietvars nav savstarpēji savienots ar skrinings.lv servisu, kas nodrošina drošību un datu privātumu. Veicot atlasi, tiek veikta aicinājuma izveidošana, tā tiek pārsūtīta uz "skrinings.lv" servisu. Šāds aicinājums tiek nosūtīts lietotājiem kā jaunā piekrišanas forma. Gadījumā, ja lietotājs to neapstiprina, sistēma nepievieno lietotāju konkrētam pētījumam. Ja lietotājs piekrist nosacījumiem, kas tiks aprakstīti atsevišķajās piekrišanas formās, tad lietotājs tiek pievienots konkrētam pētniecības projektam un lietotājam tiek izvadīti pētniecības projektam specifiskie datu ievades moduļi utml. (kas tiks aprakstīts atsevišķajās piekrišanas formās). Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu, saskaņā ar projektam specifisko piekrišanas prasību nosacījumiem.

 • pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai un sadarbības ar pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem nodrošināšanai.Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.


Trešo pušu sistēmas, ko izmantojam pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai:

 • Google, Inc. rīks Google Analytics - šis rīku saglabā informāciju par mājaslapas apmeklējumu. Saglabātie dati ir anonīmi, tie palīdz mūsu komandai uzlabot mājaslapas kvalitāti. Vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties ŠEIT un ŠEIT.

 • Auth0, Inc. rīks autorizācijas nodrošināšanai. Mēs izmantojam šo rīku, lai nodrošinātu reģistrācijas un/vai autorizācijas funkcionalitāti, rūpējoties par servisa pieejamību, drošību, privātumu un ērtību (rīks ļauj veikt autorizāciju, izmantojot arī populārās platformas, ka piem. Google lietotāja konta izmantošana). Vairāk informācijas par šo rīku lasiet ŠEIT.

 • Amazon Web Services, Inc. produktus un rīkus serveru un datubāžu izvietošanai - mēs izmantojam šo lai nodrošinātu to, ka "Skrinings.lv" serviss ir pieejams tiešsaistē, tiek veiktās risku kalkulācijas un personalizētās atskaites veidošana, datu glabāšanas un šifrēšanas algoritmi, lai pasargātu un minimizētu nepiederošu personu piekļuves riskus. Vairāk informācijas lasiet ŠEIT.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6.panta pirmās daļas f punkts).


5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei (t. sk. nav iedota Jūsu piekrišana datu apstrādei).


Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Tas ir nepieciešams tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai, kā arī, piemēram, datu dzēšanas aktivitātēm;

2) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats - tikai un vienīgi gadījumos, kad lietotājs pats apstiprinājis un piekritīs šādai datu piekļūšanai.


6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē mēs izvēlamies?

Mēs nenododam Jūsu personas datus trešās puses sadarbības partneriem. Visas potenciālās aktivitātes, saistītās ar datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu trešās puses datu apstrādātājiem var tikt veiktās tikai un vienīgi ar Jūsu atsevišķu piekrišanu. Šajā gadījumā, Jūs saņemsiet atsevišķo pieprasījumu piekrišanai, aprakstot nepieciešamību sadarbības partneru piesaistei.


7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Datu apstrādei un glabāšanai tiek izmantoti mākoņa krātuves serveru infrastruktūra, kas atrodas Eiropas Savienības (ES) vai/un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs.


8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā Jūsu norādījumus (Jūsu piekrišanas datus). Saņemot no Jums pieprasījumu dzēst datus (piem. atsaucot piekrišanu apstrādāt datus), mēs uzņemamies to apstrādāt un veikt tādu datu dzēšanu no sistēmas, kas tika pieminēti konkrētajā piekrišanas pieprasījumā.

Mēs uzņemamies Jūsu piekrišanas datu glabāšanu ar mērķi izveidot caurspīdīgu datu apstrādes mehānismu. Dati par piekrišanu tiks glabāti līdz brīdim kamēr sistēmā eksistē lietotāja profils. Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt arī lietotāja profila ierakstu dzēšanu, kā tas ir aprakstīts zemāk (sk. 9. punktu).


9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Katram lietotājam ir iespēja veikt atkārtotu anketas aizpildīšanu, kā arī veikt datu aktualizēšanu citos tīmekļa lapas moduļos. Datu aktualizēšana palīdz veikt precīzākās kalkulācijas, rezultātā veidojot atskaišu pielāgošanu šādām izmaiņām. Jautājumu gadījumā par to kā datu aktualizēšana var sekmēt precīzākai kalkulācijai, aicinām sazināties ar mums.


Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: privacy@longenesis.com, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.


Saņemot Jūsu Pieprasījumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.


Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem.


10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā. Vairāk informācijas ŠEIT.


11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu platformas uzņemtās funkcionālās prasības - veikt krūts vēža saslimšanas riska kalkulēšanu un personalizētās atskaites ģenerēšanu. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt platformas funkcionalitātes izpildei. Datu ievākšana ir brīvprātīga.

Mēs veicam arī lietotāju piekrišanas datu apstrādi ar mērķi padarīt datu vākšanas un apstrādes procesus caurspīdīgos, nododot sistēmā ievadīto datu kontroles un pārvaldības mehānismus lietotājiem.

Visas pieprasītas un ievadītas informācijas sniegšana ir brīvprātīgā. Gadījumos, ja tiks pieprasīta papildus informācija, Jūs saņemsiet atjaunotu piekrišanas versiju, kur tiks norādīti visi papildus dati, ko sistēma pieprasa, kā arī vākšanas nolūks un sagaidāmais apstrādes rezultāts (piem. uzlabojumi riska kalkulēšanas loģikā u.c.).


12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus e-pastiski;

 • no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;

 • no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.skrinings.lv

 • No Jums, veicot piekrišanas sniegšanu tīmekļa vietnē;

 • No Jums, aizpildot kādu no datu ievades moduļiem (piem. aptauja riska kalkulēšanai);

 • tīmekļa vietnē www.skrinings.lv, izmantojot sīkdatnes (Cookies);


13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Iegūtie dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanai. Ievadītie un iegūtie dati tiek izmantoti tikai informatīvajam nolūkam - personalizētās atskaites ģenerēšana lietotājam, veicot riska kalkulāciju ar ievadīto datu palīdzību.